SMS-API / SMS gateway

API/gateway er for kunder som ønsker integrasjon av sms-funksjonalitet i web- og nettjenester og andre applikasjoner. Se full dokumentasjon lengre ned på denne siden.

Det er enkelt å inkludere SMS i dine tjenester ved å bruke Sveve som gateway. Via Sveve får du tilgang til å sende SMS uten å ha egen avtale med teleoperatørene. Sveve kan også gi deg tilgang til kortnummeret 1963, 2065 eller 2229 for å ta imot sms-meldinger fra brukere eller kunder (forutsetter API med kodeord). Scroll nedover på denne siden for å se dokumentasjon og kodeeksempler på APIet.

 • Firmanavn som avsender
 • Tidsstyrt utsending
 • Motta svar direkte
 • Brukervennlig
 • Støtter flashsms
 • Status og historikk
 • Lagre tekstmaler
 • Gratis prøvekonto!

Opprett en gratis og uforpliktende prøvekonto med 25 gratis sms:

Produktdetaljer

 • Kr 149,-/mnd
 • Sms fra kr 0,36
 • Etablering kr 500,-
 • Gratis prøvekonto

Priser eks mva og 12 mnd avtaleperiode.

Tjenesten er for bedrifter og organisasjoner.

Systemstøtte:

- GpsGate

- Qnap

- Pureservice

Detaljer og dokumentasjon for API:

Sende SMS

Vi tilbyr et API (Application Programming Interface) for utsendelse av SMS. Dette kan benyttes til å integrere SMS i egne løsninger.

Eksempel på implementasjon i C#: Last ned
Basis-URL for alle kallene:
https://sveve.no/SMS/SendMessage?user=BRUKERNAVN&passwd=API-PASSORD&to=90059700&msg=Tester%20SMS

Man kan velge om man vil sende passord som en parameter (som i eksempelet), eller om man ønsker å registrere en fast IP adresse som forespørselene kommer fra (passwd utelates da). Ta i få fall kontakt med oss. Velger man å sende passord som parameter må man benytte https-protokollen. Vi støtter både GET og POST.

Parametere som kan sendes i URL (*=obligatorisk):
 • user *: Ditt brukernavn hos Sveve
 • passwd : API-passord, finnes på Konto-siden -> API (krever at https benyttes som protokoll, alternativt kan vi filtrere på IP-adresse kallet skjer fra)
 • to *: Mottakers mobilnummer (kommaseparert ved flere), og/eller navn på eksisterende mottakergrupper
 • msg *: Selve meldingsteksten. Det forutsettes at teksten er UTF-8 encoded. Maks. 1071 tegn (7 SMS enheter)
 • from : Avsender (navn (maks 11 tegn, ikke ÆØÅ) eller mobilnummer)
 • reply : [ true | false ] Meldingen kan besvares. Ved aktivering (true) blir avsender et nummer med 14 siffer.
 • reply_id : ID (se XML retur) på opprinnelig sendte melding (sendt med reply=true). Fører til at meldingene kommer i samme meldingstråd på mottakers telefon.
 • price : Pris i øre ved taksering. Krever tilgang til taksering. Gyldige verdier: 100, 200, 300, 400, ...
 • date_time : Dato/klokkeslett for utsendelse. Format: yyyyMMddttmm. Eksempel: 201810061315 (6. okt. 2018 kl. 13:15)
 • reoccurrence : Gjentakelse. Format: value|unit (unit: 11 = time, 5 = dag, 99 = uke, 2 = måned) Eks: 6|11 (hver 6. time)
 • ref : din egen referanse (maks 36 tegn). Vil bli sendt tilbake i leveringsrapport
 • f : return format: [ xml | json ]

XML retur ved utsendelse av SMS

Merk at det også er støtte for JSON-retur ved bruk av parameter: f=json

Eksempel 1:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<sms>
<response>
  <msg_ok_count>0</msg_ok_count>
  <std_sms_count>0</std_sms_count>
  <errors>
    <fatal>Feil brukernavn/IP (sveve, 48.62.40.19)</fatal>
  </errors>
</response>
</sms>

Eksempel 2:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<sms>
<response>
  <msg_ok_count>0</msg_ok_count>
  <std_sms_count>0</std_sms_count>
  <errors>
    <error>
     <number>9175970</number>
      <message>Telefonnummeret består av for få siffer</message>
    </error>
</errors>
</response>
</sms>

Eksempel 3:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<sms>
<response>
  <msg_ok_count>2</msg_ok_count>
  <std_sms_count>4</std_sms_count>
  <ids>
    <id>66342</id>
    <id>66343</id>
  </ids>
</response>
</sms>

Returen inneholder antall meldinger som ble sendt (<msg_ok_count> og <std_sms_count>), samt evt. feilmeldinger og meldings-ID.

Leveringsrapport

Av og til skjer det at SMS ikke kommer fram til mottaker. Dette gjelder spesielt for takserte meldinger. Våre kunder kan motta en leveringsrapport for hver sendte melding. På denne måten kan man ved integrasjon få oversikt over status på alle sendte meldinger. For å ta i bruk leveringsrapport er man avhengig av å lage et script som kan motta en http push (GET) på egen server. Adressen til dette scriptet legges inn på "Konto"-siden i feltet "Annet" -> "Leveringsrapport". Parametere som sendes er:

 • number : mottakers mobilnummer
 • status : true/false (true: melding sendt ok, false: meldingen kunne ikke sendes)
 • id : meldingens id (finnes i XML som returneres når melding sendes via API)
 • ref : din egen referanse
 • errorCode : feilkode
 • errorDesc : beskrivelse av feil
For å koble leveringsrapport med tidsstyrte meldinger må man benytte "ref" og ikke meldings-id.

Videresending av svar

På konto-siden kan man definere en URL i feltet "Videresend svar" som skal motta svar på meldinger som sendes med svarmulighet aktivert. Det gjøres da et GET-kall til angitt URL for hvert svar som mottas. Parametere som sendes er:

 • msg : svarmelding
 • number : mobilnummeret svaret kommer fra
 • id : meldingens id (finnes i XML som returneres når melding sendes via API)
 

Antall gjenstående SMS

https://sveve.no/SMS/AccountAdm?cmd=sms_count&user=BRUKERNAVN&passwd=API-PASSORD
Gjelder for kunder som forhåndsbetaler SMS. API-passord finnes på Kontosiden -> API
 

Bestille SMS

https://sveve.no/SMS/AccountAdm?cmd=order_sms&count=5000&user=BRUKERNAVN&passwd=API-PASSORD
Gjelder for kunder som forhåndsbetaler SMS. Parameter "count" må være et tall mellom 500 og 50000. API-passord finnes på Kontosiden -> API
 

Grupper og mottakere

Grupper kan brukes til å sende SMS til flere personer samtidig i en enkel operasjon. Her følger operasjonene som kan gjøres med grupper og mottakere via http push API.

https://sveve.no/SMS/RecipientAdm?user=BRUKERNAVN&passwd=API-PASSORD
API-passord finnes på Kontosiden -> API
URL over er basis for de følgende operasjonene. Man kan også sende &f=json for å få returen i json-format.

Opprette gruppe:
&cmd=add_group&group=Gruppenavn
Flytte gruppe:
&cmd=move_group&group=Gammel%20gruppe&new_group=Ny%20gruppe
Slette gruppe:
&cmd=delete_group&group=Gruppenavn
Liste grupper:
&cmd=list_groups
Liste mottakere i gruppe:
&cmd=list_recipients&group=Gruppenavn
Opprette mottaker:
&cmd=add_recipient&name=Donald%20Duck&number=98765432&group=Gruppenavn
Flytte mottaker:
&cmd=move_recipient&number=98765432&group=Gruppenavn&new_group=Ny%20gruppe
Mottakeren blir flyttet til ny gruppe (new_group). Gruppen må eksistere.
Slette mottaker:
&cmd=delete_recipient&number=98765432&group=Gruppenavn

Kundetilbakemeldinger:


Solid tjeneste, problemfritt, enkel tilpasning, uovertruffen support. - Trond, CodeFactory

Vi har funnet et veldig smart konsept hos dere, at vi kan sende ut SMS-er til grupper av mottakere, som vi sjøl kan sortere ut fra regneark. Vi har fått rask og god hjelp hos dere når det er noe vi har lurt på. - Anne, Landbrukets Fagråd Hadeland

Sveve har en veldig god løsning ved at man kan laste opp excel filer direkte inn i Sveve sitt system. FitnessRoom bruker denne funksjonen hver måned da vi sender ut info til våre medlemmer som er skreddersydd det enkelte medlemmet. En meget fornøyd bruker :-). - Knut, Fitnessroom

Perfekt løsning for oss. Rask, enkel og stabil løsning. - Christian, NAF MC SaRa